Försvarsutbildarna Värmland

Rekrytering - Utbildning - Försvarsinformation är 3 måsten för att kallas Frivillig försvarsorganisation.
Numera också även ungdomsutbildning.

Kontaktinformation:

Förbundsordförande Bengt Fransson

Vice Förbundsordförande Charlie Skoghäll

Förbundsstyrelseordförande Rune Johansson
070-606 1627

Förbundskassörer: Irén Johansson & Bois Matson

Förbundssekreterare Iren Johansson

Förbundsadress:

Värmlands försvarsutbildningsförbund
Infanterigatan 15
653 40 Karlstad
E-mail: varmland@forsvarsutbildarna.se
Tfn: 054 - 57 29 93 vidarekopplas efter 5 signaler om svar inte erhålls.
Mobiltelefon: 070 - 606 1627


Utbildningsgrupp ÖVG:

Örebro/Värmlandsgruppen
Box 2000
700 02 ÖREBRO
Telefon: 019 - 39 51 00.


 

Aktiviteter hos olika föreningar förbundet:


 


 


OBS! mötet insällt pga för få anmälda.

HBR föreningen:

21 sep kl. 17:00

Hemvärnsgården Karlstad

HLR utbildning

 


 

 


Storfors-Nykroppa föreningen:

30 sep 2017

Soldatmarsch 2 / 3 milabanan

Start: Nykroppa skjutbana 9:00

Anmälan eller förfrågningar till Eskil Bäckström 

Telefon: 070 630 6299


 

 


 


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-18 kl. 18:19 av Rune Johansson.