Försvarsutbildarna » Ungdomsverksamhet » Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av två representanter för ungdomsverksamheten i respektive försvarsutbildar-region, totalt sex instruktörer eller ungdomsledare. Rådet hålls samman av en ordförande som utses av Överstyrelsen.

Ungdomsrådet syftar till att vara bollplank och remissinstans för överstyrelsen och kansliet i frågor som rör ungdomsverksamheten. Ungdomsrådet ska även fånga upp ungdomars, instruktörers och ungdomsledares frågeställningar och önskemål för att föra dem uppåt i organisationen.

Du som har synpunkter på Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet är varmt välkommen att kontakta Ungdomsrådet:
ungdomsradet@forsvarsutbildarna.se

Sidan publicerad/ändrad 2015-11-09 kl. 07:44 av Anna Karlsson.