Information till föräldrar

Allmänt

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får även vara med. Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten ska ungdomen ha fyllt 15 år och vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar. Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.

Är tjejen eller killen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet syftar till att;

 • Öka kunskapen om samhällets försvar och i synnerhet om Försvarsmaktens verksamhetsområde och därigenom bidra till totalförsvarets folkförankring
 • Skapa förståelse och intresse för ett militärt försvar och samhällets krishanteringssystem
 • Skapa förutsättningar för framtida engagemang inom samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna
 • Bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning och gemenskap


Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet erbjuder;

 • Upplevelser och utbildningsmoment inom ramen för Försvarsmaktens verksamhetsområden
 • Möjlighet att besöka Försvarsmaktens och samhällets krishanteringsmyndigheters olika verksamhetsställen
 • Kunskap om:
  - Försvarsmaktens uppdrag och verksamhetsidé
  - Försvarsmaktens organisation
  - Militär grundutbildning, yrkes- och karriärvägar inom Försvarsmakten
  - De frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet, särskilt specialistbefattningar
  - Samhällets krishanteringssystem
  - Civilt försvar
  - Svensk försvars- och säkerhetspolitik
 
 
IMG_5034
Foto: Jörgen Fagerström


 

     

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-05-20 kl. 10:02 av Anna Karlsson.