Förmåner & försäkringar

Foto: Jörgen Fagerström
Foto: Jörgen Fagerström

Förmåner

Det är kostnadsfritt att delta på utbildningarna. Mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Vid veckokurser erhålls även reseersättning. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund.

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-05-19 kl. 19:39 av Anna Karlsson.