Örebro försvarsutbildningsförbund

Förbundet mitt i Sverge

Ledare

Alla dem som för Sveriges frihet under år som gått offrat tid och krafter åt den frivilliga landstormsrörelsen eller i dag icke tvekar att ställa sig i den frivilliga befälsutbildningens led ägnas detta arbete.

Marsch

bilder # 096
Dec09_22.JPG

Förevisning skjutövning

Backträning
 

Senaste uppdateringen av hemsidan är under förbundets föreningar/utbildning.

Har du några synpunkter eller förslag gällande hemsidan vänligen kontakta webbansvarig

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-02-26 kl. 08:45 av Anna Karlsson.