Försvarsutbildarnas hemsida

Hemsidan är till för medlemmarna i Försvarsutbildarna och andra som är intresserade av frivillig försvarsverksamhet och stöd till samhällets krishantering. Ambitionen med www.forsvarsutbildarna.se är att du som läsare skall hitta aktuella nyheter, både från omvärlden och Försvarsutbildarnas verksamhet. Det skall vara din naturliga plats att hitta intressanta kurser och ta del av övrig verksamhet som berör dig.

Hemsidan består av en central del som av Försvarsutbildarnas kansli och omfattar information om vår verksamhet på central nivå. Här hittar du bland annat nyheter som berör Försvarsutbildarnas medlemmar.

På den centrala delen återfinns också funktionärssidan som är ett stöd till våra funktionärer i deras verksamhet. Den sidan är endast åtkomlig för funktionärer. Här finns även ett intranät för de som arbetar med Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F).
Här hittar du också medlemssidan som är unik för varje medlem. Som medlem får du en egen sida med information om dig själv och den utbildning du genomfört eller sökt till.
Förutom den centrala hemsidan återfinner du under Medlemsorganisationer länkar förbundens och föreningarnas hemsidor. De drivs och uppdateras av respektive förbund.

Ansvarig för central hemsida:

Informationschef
Per Klingvall

Webbmaster
Per Nordlund

Informatör
Anna Karlsson

Frågor kring Medlemssidan och funktionärssidan
Anki Hansen

Frågor om utbildning
Reneé Björnö

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-30 kl. 12:27 av Anna Karlsson.