Försvarsutbildarna Kronoberg

Välkommen till Kronobergs Försvarsutbildningsförbund

Försvarsutbildarna erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering.

Försvarsutbildarna bedriver utbildning för de behov Försvarsmakten och samhällets krishantering har. Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grund- och kompletteringsutbildning för hemvärnets behov och som tjänstegrens- och fackutbildning för övrig insatsorganisation till exempelvis militära tolkar, hälsoskyddspersonal, informatörer m fl.

Syftet med utbildningen ska vara att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden.

Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra centrala myndigheter samt av länsstyrelser och kommuner.

Vår huvuduppgift är att rekrytera och utbilda sjukvårdspersonal, fältarbetspersonal och CBRN-personal till Hemvärnet.
För att få delta i den militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning, och ha fyllt 20 år.
Har du inte denna utbildning kan du genomgå en grundläggande militärutbildning (GU-F) hos oss.

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund bedriver verksamhet inom Kronobergs län.

Military Weekend kan du delta i utan att ha gjort värnplikt eller GMU (GU-F). Du skall vara mantalsskiven i Sverige. Detta är en "prova på"-utbildning under en helg.
Därefter bestämmer du dig vad som passar dig bäst: Inom Försvarsmakten eller den civila krishanteringen.

Vår mejladress är: rolgun@telia.com

Medlemsavgiften på 50:- betalas enklast på Plusgiro 184892-8 , ange ditt namn och medlemsnummer och eller personnummer. Medlemsnumret hittar Du på baksidan av din medlemstidning.

 

Klicka här för att komma till vår gemensamma webbplats för all frivilligutbildning!

PortalenTopBlack

Sidan publicerad/ändrad 2015-01-16 kl. 22:13 av Per Nordlund.