Göteborgs Försvarsutbildningsförbund

Obs fulltecknad

 

21 februari - en föreläsning om hot ur SÄPO,s perspektiv

 

 

I samarbete med Förbundet Kustjägare bjuder vi in till en föreläsning.

Efter många år på KJ-komp så har Stefan Lindvall nu blivit blivit Chef för SÄPO i Göteborg. Han kommer att hålla en mycket intressant föreläsning om hotet idag.

Tid: 21/2 kl 1800. Plats: Bohussalen, Göteborgs Garnision. 
 


 

Vi kompletteringsutbildar Hemvärnet under våren

Försvarmedicin, CBRN, Eldobservatörstjänst samt muntlig stridsövning för KompC och PC

    För mer information följ den här länken

 


 

Förbundsstämma den 15 mars på Kvibergs Kantin inkl. försvarsupplysning  med  Sture Fredheim som föreläser om Ryssland - öppen för alla medlemmar. 

För mer information följ den här länken
 


 

 

RiksHvC informerar om erfarenheter av Aurora 17 och andra aktuella frågor för Hv 

 

RiksHvC har Försvarsmaktens uppdrag att utvärdera övningen Aurora 17. Den 21 mars kommer Genmj Roland Ekenberg till oss för att bl. a. redovisa - för våra medlemmar och övriga intresserade - erfarenheter från försvarmaktsövningen Aurora 17. Han kommer också att informera om andra aktuella frågor för Hemvärnet. Bl a om Hv roll i den nya ledningsorganisationen.

Tid 18:00-21:00, efter föreläsningen finns det möjlighet att besöka "öppen mäss".

Plats: Bohussalen Göteborgs garnison/FörmedC, Käringberget

Tillträdesbestämmelser och fika beställning kräver anmälan. Skicka mail till garpland@telia.com och uppge namn, personummer och nationalitet senast 13 mars.

 

Utbildningsprogram 2018   

Följ den här länken

 

Läs också under nyheter till vänster. Där hittar du de senaste nyhetsbreven och annan aktuell information och under utbildning där du får tillgång till hela utbildningsprogrammet.

               Blicken.jpg

 

Göteborgs Försvarsutbildningsförbund är en frivillig försvarsorganisation som har sina rötter i Landstormen. Göteborgs Landstormsförening bildades 1908. 

Under andra värdskriget - år 1940/1942 - delades Landstormen och två nya organisationer skapades: Hemvärnet och Centralförbundet för befälsutbildning. I samband med det bildades också Göteborg befälsutbildningsförbund. Centralförbundet för befälsutbildning har bytt namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet den 1.1 2006. Då ändrade Göteborgsförbundet också sitt namn till Göteborgs försvarsutbildningsförbund.

Vår uppgift är densamma som den varit från 1908 d v s att på frivillig basis utbilda befattningshavare i det militära och civila försvaret. Vi ska också informera om försvaret.
Vårt geografiska verksamhetsområde är Göteborgs-, Mölndals-, Partille- Kungälvs-, Kungsbacka-, Öckerö-, Ale-, Lerums-, Härryda- och Tjörns kommuner.

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-19 kl. 18:09 av Bertil Garpland.