Försvarsutbildarna Dalarna

Välkommen till Försvarsutbildarna Dalarna!

EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA 170426 GENOMFÖRD 

Extrastämma hölls i Dalregementsgruppens sammanträdesrum i Falun, kl 1800 26/4. Uppgiften att välja ny förbundskassör lyckades och förbundet välkomnar Per Andersson i förbundsstyrelsen. 

Senaste nytt

Försvarsutbildarna Dalarna har genomfört årets förbundsstämman 170315 på Dalregementets officersmäss. Efter stämman höll överste Ola Barvér ett uppskattat föredrag om Försvarsmaktens närmaste framtid. För detta fick han mötets uppskattning och förbundets dalahäst i present. Årets förbundsstämma var mer välbesökt än förra året, den här gången även med deltagare från Dalabataljonen. Förbundsstämma 17 föredraget
(foto: Ulf S)

Dags att betala medlemsavgift!

OM Du inte har betalt Din medlemsavgift 2017 till Försvarsutbildarna Dalarna ännu, så är det dags att göra det nu.

OBS! För att vara röstberättigad på förbundsstämman måste medlemsavgiften vara betald.

Avgiften är 100:- ungdomar under 18 år betalar 20:- . Betalningen sker till förbundets plusgiro 22 02 60-4 .

Glöm inte att ange avsändare, vid inbetalning.

 

Utbildning

Övergång av vattendrag.jpeg I förbundet bedrivs utbildningsverksamhet inriktad mot personlig färdighet och kompetensutveckling inom olika området som vapentjänst, ledarskap, sjukvård m m. 

Vi jobbar nära Dalregementsgruppen och Dalabataljonen.

Planerade utbildningar 2017

I år genomförs GU-F, Fältarbeten och Military Weekend under augusti månad.

För mer information och anmälningar, gå till:

http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan
 

militär gruppbild

Ungdomsutbildning

Skadad-kamrat.pngVi samarbetar med Hemvärnet och Dalabataljonen avseende ungdomsutbildningen.
Den bedrivs på olika nivåer, i syfte är att ge ungdomarna en inblick i totalförsvaret, förbereda för tjänstgöring och ge färdigheter i bland annat förläggningstjänst, sjukvård, terrängtjänst, orientering och grundläggande skjututbildning.

 

     

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-29 kl. 15:42 av Claus Dehlin.

NYHETER