Utbildningar till stöd för samhällets krishantering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer erbjuder utbildning inom området civil krishantering. Våra utbildningar inriktas främst mot deltagande i förstärkningsresurser på regional och nationell nivå. På denna sida kommer vi att presentera Försvarsutbildarnas utbildningar.

krisb4Grundkurs Krisberedskap

Denna kurs ger dig kunskap om svensk krisberedskap och en bred insikt om hur systemet är uppbyggt och hänger samman. Den ökar din trygghet i den roll eller befattning som du har. Du får lära dig mer om krisberedskap och hur det påverkar samhället.
Läs mer här

 

FDS2Informatörskurs - För din säkerhet!

De som söker till Informatörskurserna ska vara utvald av sitt förbund till att bli förbundets informatör i uppdraget För din säkerhet!. Kursen är på 3 dagar och innehåller en genomgång av hela konceptet samt pedagogik och muntlig framställan.
Läs mer här


 

grunl-ledarskap04Grundläggande ledarskap

Är till för dig som har ett civilt avtal där du leder andra. Du kommer att få förståelse för gruppdynamikens processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Kursen genomförs av Svenska Lottakåren.
Läs mer här
Är du medlem i Försvarsutbildarna fyller du i kursansökan, se länk nedan, och skickar den till oss.
Kursansökan.pdf

 

ForsmarkFrivillig förstärkningsresurs för Hallands län

Hallands Försvarsutbildningsförbund genomför utbildningar för att kunna stödja Hallands län t ex i samband med kärnkraftshändelse, epizootihändelse, händelser som faller under lagen 1992:1403 om totalförsvar och höjd beredskap samt lagen 2001:778 om skydd mot olyckor.

Kontakt: Lennart Bengtsson/Försvarsutbildarna Halland; lennart.bengtsson@forsvarsutbildarna.se
 

fresurs2Frivillig förstärkningsresurs för Uppsala län

Sveriges Krisstödsförbund genomför kontinuerligt utbildningar för att kunna stödja Uppsala län i samband med en kärnteknisk olycka.

Kontakt: info@krisstodsforbundet.se 

KommunikRepetition och fortbildning kriskommunikatörer

Kursen riktar sig till de kommunikatörer som ingår i Basorganisationen hos Criscom. Särskild inbjudan till kursen
kommer att ske via mail. Under kursen kommer vi att repetera
delar av tidigare kurs i informationssamordning. Dessutom blir det information av uppdragsgivare, vad är nytt inom området kriskommunikation och hur kan de frivilliga stärka respektive organisation framöver.
Läs mer här

 

CCBRN2CBRN-stöd till myndigheter

CBRN-förbundet genomför utbildning för frivilliga som kan förstärka Transportsektorn/MSB med sina CBRN-kunskaper.
Under året kommer det att genomföras en funktionsutbildning samt en repetitionsutbildning.
Läs mer här

 

 

samverkanSamverkan och ledning

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är resultatet av ett aktörsgemensamt projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning, för att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar.
Läs mer här
 

Basorganisation Miljö och hälsa till LstBild 3

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa bygger upp en basorganisation av frivilliga med specialkompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Målet är att öka länsstyrelsernas uthållighet vid större samhällsstörningar.
Läs mer här

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-13 kl. 11:07 av Reneé Björnö.