Att vara DIM- eller saneringssoldat

DIM-SOLDAT

Du öppnar dörren till det misstänkt illegala labbet en aning på glänt. Du är DIM-soldat och iklädd skyddsmask och en stridsdräkt med ett foder av aktivt kol som står emot alla kemiska ämnen. Du håller fram indikeringsinstrumenten och följer dess reaktion på luften som sipprar fram. Inga omslag på instrumenten – dörren kan öppnas helt. Du, din chef och dokumenteraren skaffar er nu en överblick av situationen. Lokalen ser ut som ett dåligt skött labb med mängder av provrör samt spill på golvet. Medan ni kartlägger lokalen får ni order via gruppradion om att utföra detektering – att ta prover. Med hjälp av fältanalysinstrumenten identifierar ni flera komponenter för senapsgastillverkning. Resultaten antecknas och ni tar med er ett prov ut för slutlig analys i fältlabbet.

Som DIM-soldat ingår du i en grupp om 8 personer som har till uppgift att undersöka områden som är viktiga för samhället eller Försvarsmakten – hamnar, flygplatser eller industrianläggningar till exempel – för att se om där finns farliga kemiska ämnen. Rekognoseringsgruppen, där bland annat även saneringssoldater ingår, ska snabbt kunna ge sig ut på egen hand och lösa uppgifter under flera dagar om hot skulle uppstå eller om en CBRN-händelse (kemisk, biologisk, radiologisk eller nukleär händelse), från planering till efterarbetet med rapportskrivning med mera. Till din hjälp i arbetet finns indikeringsinstrument, mätinstrument som kan identifiera förekomsten av biologiska och kemiska ämnen samt strålning från olika källor. Instrumenten bär du i handen eller på kroppen. Du strävar mot att bli expert på ditt område och att snabbt lära dig hur du hanterar farliga ämnen, främst kemiska. Grundläggande är att du förstår hur du ska använda dina instrument för att få fram de fakta du behöver för att kunna identifiera ämnena du undersöker och därigenom veta hur farliga de är. Du lär dig vistas och arbeta på ett säkert sätt i kontaminerade miljöer och industrier. Då både metoder och materiel kräver att du har en förståelse för bakomliggande naturvetenskapliga principer är det en fördel om du har naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund. Du måste vara noggrann och uthållig. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och kräver att du kan fokusera och agera tålmodigt under lång tid.

SANERINGSSOLDAT

Utanför en nedgången industrilokal står du med en sjuksköterska och den ställföreträdande gruppchefen och följer via korta rapporter händelseförloppet innanför väggarna. Plötsligt ropar gruppchefen i den interna gruppradion att de har behov av sanering snarast.  Provtagaren i gruppen har tagit prov ur en behållare och fått ett större spill över sig. Tack vare tidigare kommunikation med personerna i gruppen som vistas inne i anläggningen har du fått tillräcklig information om ämnet för att kunna förbereda både materiel och dig själv mentalt på en optimal metod ifall olyckan skulle vara framme. Du för nu snabbt och effektivt din drabbade kamrat genom de olika saneringsstationerna, från ”dirty-sidan” (den smutsiga) till ”clean-sidan” (den rena) där du och de andra väntar. Ni börjar med kängorna och avslutar genom att sanera skyddsmasken. Stegen som du övat på så många gånger flyter på som de ska och snart står din kamrat efter avslutad kontaminationskontroll bredvid dig, utan att ha påverkats av den giftiga vätskan.

Som saneringssoldat ingår du en grupp om 10 personer som under en insats säkerställer den saneringsberedskap som du tillsammans med gruppchefen kommit överens om. Arbetet handlar i mångt och mycket om att vara väl förberedd samt att efter diskussioner med övriga gruppmedlemmar kunna anpassa metoder och materiel efter vad som påträffas under pågående insats. Det gäller att utföra rätt steg på rätt sätt och i rätt ordning och att inte smitta ner andra eller några instrument med de farliga ämnen ni upptäckt. Att jobba metodiskt och systematiskt är A och O.

Då både metoder och materiel kräver att du har en förståelse för bakomliggande naturvetenskapliga principer är det en fördel om du har naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund. Du måste vara mycket noggrann då minsta rest av farliga ämnen på det som saneras kan ge allvarliga konsekvenser. Eftersom arbete i skyddsutrustning är fysiskt krävande måste du dessutom vara uthållig.

Sidan publicerad/ändrad 2014-04-16 kl. 12:50 av Anna Karlsson.