Försvarsutbildarna Älvsborg

Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundets södra region, och är ett av södra regionens större förbund. Vi är en ideell och partipolitiskt obundet Försvarsutbildningsförbund utan föreningar, men med en stor och aktiv ungdomsverksamhet.
Försvarsungdom Älvsborg
Vår främsta uppgift är att genomföra vidareutbildning av personal för de uppgifter de har i försvarsmakten. Det innefattar såväl anställda som hemvärnspersonal och personal ur frivilligorganisationerna. Utöver dessa uppgifter har försvarsutbildarna också uppdrag från andra aktörer såsom MSB avseende krisberedskap.
 
Försvarsutbildanra bedriver försvarsupplysning både internt och externt för att skapa insikt om svensk säkerhetspolitik. Vi bedriver också ungdomsverksamhet för att ge ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Vi bedriver rekrytering till såväl Försvarsmakten avseende Hemvärnets specialistbefattningar, som nya medlemmar till föreningsverksamheten för att bibehålla folkförsvarsviljan.

Inbjudan föredrag 20/9 2017

Alla medlemmar är välkomna till ett intressant föredrag av rättschef Hans-Olof Sandén i ämnet radikalisering Läs mer -->


Glöm inte medlemsavgiften

Medlemsavgiften är fortfarande bara 100:- som du sätter in på BG 5632-7109. Glöm inte att uppge Namn, mobiltelefonnummer och helst medlemsnummer.


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-10 kl. 12:35 av Björn Lundgren.